Przedszkole
Samorządowe

w Mogilanach "Iskierka"
z Oddziałem w Libertowie
Slider

Baner informacyjny o projekcie unijnym

Projekt "Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach" nr  RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert na wybór wykonawcy "Wyposażenie kuchni"

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MOGILANACH ISKIERKA UPRZEJMIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA

WYPOSAŻENIE KUCHNI”

dla projektu pn.: „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach”

nr RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 21 kwietnia 2021

(dokumentacja - czytaj dalej)

Ograniczenie stacjonarne funkcjonowania przedszkola przedłużone do 18 kwietnia

Ministerstwo Zdrowia przedłużyło obowiązujące zasady bezpieczeństwa i zdecydowało że do 18 kwietnia 2021r. ograniczone będzie nadal stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

od 29 marca do 11 kwietnia - Ograniczenie stacjonarne funkcjonowania przedszkola

Według wytycznych MEiN: Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja o dniach wolnych w Przedszkolu w roku szkolnym 2021

Dzień 4 czerwca 2021r.  i 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie w zamian za święta przypadające w sobotę tj.: 1 maja 2021 i 26 grudnia 2021r. - na podstawie:

Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie z dnia 10 lutego 2021r.

Ważne strony

MEN
Gmina Mogilany
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Przewiń w lewo
Przewiń w prawo
Slider

Informacje kontaktowe

Przedszkole Samorządowe
w Mogilanach „Iskierka”
z Oddziałem w Libertowie

Mogilany - Dworek Konopków
Adres: Rynek 3, 32-01 Mogilany
tel: sekretariat 535 313 902, 
mail:ps.iskierka@interia.pl

Dyrektor: mgr Monika Gumółka
tel: 697 900 943

Libertów, ul. Św. Brata Alberta 3
tel.: 012 270 30 44

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 535 313 902
E-mail: ps.iskierka@interia.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony