Przedszkole
Samorządowe

w Mogilanach "Iskierka"
z Oddziałem w Libertowie
Slider

Baner informacyjny o projekcie unijnym

Projekt "Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach" nr  RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

List Ministra Edukacji i Nauki do Nauczycieli, Rodziców, Uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

 Przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

W liście minister Przemysław Czarnek podziękował nauczycielom i dyrektorom szkół za całoroczną pracę, zaangażowanie oraz wspieranie młodych ludzi. Pogratulował także uczniom wyników w nauce oraz życzył bezpiecznych wakacji.

Realizacja Projektu „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach”

EFS kolor 72dpi 1

Realizacja Projektu „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach”

nr RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w maju 2021 r:

  1. Podpisana umowa na wyposażenie kuchni zakup, dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania „Wyposażenie kuchni ‘’1.11-1.20 na kwotę 38 174,69
  2. Montaż urządzeń ogrodowych zakupionych w 2019 r. w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw” 1.6-1.10 w ogrodzie przedszkolnym
  3. Podpisanie umowy na zakup ,dostawę i montaż w ramach zadania „ Wyposażenie sal dydaktycznych- meble, dodatki, akcesoria, programy multimedialne” 1.3 na kwotę 57 016,34

Zapraszamy do składania ofert - „ Zajęcia dodatkowe- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 4.3 ” ..

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MOGILANACH ISKIERKA Z ODDZIAŁEM W LIBERTOWIE

UPRZEJMIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA Zajęcia dodatkowe- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 4.3 ”

dla projektu pn.: „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” nr RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert - .„ Zajęcia z kodowania 4.1”

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MOGILANACH ISKIERKA Z ODDZIAŁEM W LIBERTOWIE

UPRZEJMIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA Zajęcia z kodowania 4.1”

dla projektu pn.: „Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” nr RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ważne strony

MEN
Gmina Mogilany
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Przewiń w lewo
Przewiń w prawo
Slider

Informacje kontaktowe

Przedszkole Samorządowe
w Mogilanach „Iskierka”
z Oddziałem w Libertowie

Mogilany - Dworek Konopków
Adres: Rynek 3, 32-01 Mogilany
tel: sekretariat 535 313 902, 
mail:ps.iskierka@interia.pl

Dyrektor: mgr Monika Gumółka
tel: 697 900 943

Libertów, ul. Św. Brata Alberta 3
tel.: 012 270 30 44

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

Tel: 535 313 902
E-mail: ps.iskierka@interia.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony