Dnia 16.11.2018 r. (tj. piątek) o godz. 10.00
w Przedszkolu w Mogilanach odbędzie się
PRÓBNA EWAKUACJA PRZECIWPOŻAROWA.

Celem akcji jest nabywanie przez dzieci
i personel przedszkola umiejętności prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji.