UWAGA KONKURS

          Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału

    w Konkursie Recytatorskim    

  „BRZECHWA  I TUWIM DZIECIOM”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Cele:

 • zainteresowanie dzieci poezją
 • rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
 • prezentacja umiejętności uczniów
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Zasady konkursu:

 • uczestnicy konkursu wybierają jeden wiersz autorstwa Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima
 • konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu poetyckiego

Kryteria oceniania recytacji:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja)
 • ogólne wrażenie artystyczne (mimika twarzy, gesty)

Terminy:

1)Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie karty należy dokonać do 20 listopada 2020r.

2)Konkurs recytatorski odbędzie się w dniach:

 • 24 listopada w Przedszkolu w Mogilanach
 • 26 listopada w Przedszkolu w Libertowie

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są

Magdalena Wójcik oraz Urszula Sikora.

Projekt „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” nr  RPMP.10.01.01-12-0173/19-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 142 243,15

 Wartość dofinansowania: 970 906,25

 Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2021

Projekt „Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” ma na celu utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty dla dzieci oraz doskonalenie kwalifikacji kadry Przedszkola Samorządowego w Mogilanach w okresie od 1.01.2020  do 31.12.2022 poprzez realizację następujących zadań:

 1. Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, kuchni i doposażenie placu zabaw Przedszkola w Mogilanach
 2. Funkcjonowanie nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w Mogilanach przez 12 miesięcy
 3. Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej przedszkola w Mogilanach
 4. Rozwój oferty zajęć dodatkowych dla wszystkich oddziałów PS w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie

Wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego kierowane jest do :

– dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Prawie Oświatowym

– istniejącego OWP- PS w Mogilanach

-nauczycieli zatrudnionych w PS w Mogilanach

Projekt przyczyni się do:

– rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

– zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze o stosunkowo niskim ( w porównaniu do innych gmin metropolii krakowskiej ) stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego

– upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza wśród dzieci z niepełnosprawnościami

– wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– poprawy jakości wychowania przedszkolnego

Zachęcamy do sukcesywnego przeglądania aktualności na stronie internetowej przedszkola

http://przedszkole-iskierka.com/

„Co z czego otrzymujemy” – zajęcia w ramach projektu „Wyzwania Teodora”

Ten tydzień upłynął dzieciom z grupy „Wiewiórki” na odkrywaniu wiadomości  na temat „Co z czego otrzymujemy”.  Dowiedzieliśmy się m.in. jak powstaje papier, chleb, cukier, produkty mleczne czy wełna. Wykonaliśmy piękne bułki i chleby z masy solnej oraz owieczki. Udało nam się wykonać zadania Profesora Teodora i zdobyliśmy odznakę „Kuchcikowego mistrza”.

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Biblioteka Przedszkolaka”

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Biblioteka Przedszkolaka”

Biblioteka Przedszkolaka - Cafe Szafe

Pomysłodawcą projektu BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.

 • Projekt jest kontynuowany będzie przez przedszkole na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy.
 • Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej, spersonalizowanje książki typograficznej.
  Każda inauguracja to wspólne czytanie książek będące inspiracją do kolejnych twórczych działań.
  Każda z placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie otrzymuje na własność minibibliotekę – kuferek z książkami, w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.
  Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych, a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.

  Podczas kolejnych czytanek dzieci realizują karty pracy, tworząc własną spersonalizowaną książkę.

Biblioteka Przedszkolaka - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Łbiskach

Dzieci  z najstarszych grup w naszym przedszkolu miały już spotkanie z animatorem, który przekazał dzieciom, kuferek z książkami, oraz okulary z lieterkami. Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych pt.”Typograficzne autoportrety”-wykonywały je za pomocą tuszu i pieczątek-literek. 

Nasza placówka bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Wyzwania Teodora”

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole bierze udział Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym: „Wyzwania Teodora”– czyli o tym, jak pewien bocian o imieniu Teodor chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych.

Cele ogólne projektu:  

Głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

 • Projekt będzie realizowany w naszej placówce od października 2020 roku do maja 2021 roku.
 • Biorąc udział w projekcie przedszkolaki będą podejmować wyzwanie bociana Teodora i wykonywać 7 zaproponowanych przez niego zadań – w dowolny, najbardziej kreatywny sposób, ale jednocześnie dostosowany do wieku i możliwości grupy. Każde wykonane zadanie, to kolejna zdobyta sprawność.

Bocian clipart. Darmowe pobieranie. | Creazilla

 • Lista sprawności do zdobycia, czyli zadania profesora Teodora:
 • Sprawność zdrowego osiłka.
 • Sprawność kuchcikowego mistrza
 • Sprawność antynudka
 • Sprawność artystycznej duszy
 • Sprawność pomocnej dłoni
 • Sprawność przyjaciela przyrody
 • Sprawność kochającego serca

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – 14 października
obchodziliśmy święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów.
To wyjątkowe święto dla wszystkich pracowników oświaty.

Kwiaty Tylko Ty - przesyłka kwiatowa - E-kwiaty

Nasze kochane przedszkolaki w tym dniu podziękowały swoim ukochanym Paniom i Pracownikom Przedszkola, za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.
Tego dnia dzieci z grupy Sowy z pomocą wychowawcy – upiekły chlebek dla Pań,
a także wręczyły Pani dyrektor – słodki upominek.

Pani dyrektor Monika G. skierowała do Grona Pedagogicznego wiele ciepłych słów oraz życzeń dalszej, owocnej pracy.  Ten dzień dla wszystkich upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.

Wszystkim Rodzicom i dzieciom bardzo dziękujemy, za ciepłe słowa, pamięć i życzenia!!! 

Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom, Rodzicom,
 życzymy

takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Obrazy: Wiosenne Kwiaty | Darmowe wektory, zdjęcia stockowe i PSD

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie pt. „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”

Grupa „Skrzaty” bierze udział w projekcie Szkolne Przygody Gangu Fajniaków.

Biedronka nagrodzi uczniów! Wystartował konkurs „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” Celem akcji jest pokazanie dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia. Z pomocą maskotek Kropelki Kseni czy Pieska Piotrusia Przedszkolaki uczestniczyły do tej pory w lekcjach i eksperymentach związane z żywiołem wody i ognia. Na koniec wykonały prace konkursowe.