Czas na bal

W grupie Biedronki odbyły się zajęcia o tematyce karnawałowej. Celem zajęć było rozwijanie kompetencje językowych, kształtowanie słuchu fonematycznego. Dzieci poznawały symbole związane z karnawałem dodatkowo utrwalając poznane litery.