Dyżur wakacyjny

W okresie od 1 do 31 lipca 2022 Przedszkole Samorządowe w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie pełni dyżur wakacyjny

w: 1. Mogilanach, ul. Szkolna 1 w okresie od 01-15 lipca 2022

2.Libertowie, ul Św. Brata Alberta 3 w okresie 18-29 lipca 2022

Chętni rodzice proszeni są o złożenie wniosków wakacyjnych znajdujących się na naszej stronie internetowej lub w placówce w dniach od 1 d 15 czerwca 2022 (nie dotyczy wychowanków PS Iskierka, których rodzice/opiekunowie prawni zapisują na listach w przedszkolu w terminie od 1 do 10 czerwca 2022).

Dzieci z innych placówek zostaną przyjęte w przypadku wolnych miejsc .W dalszej kolejności liczy się data wpływu wniosku na dziennik podawczy.

docZarządzenie Wójta Gminy w sprawie _przerw_wakacyjnych i dyżurów.

docwniosek_wakacje_dla_dzieci_z_innych_placówek_2022_1.