Pszczółki

Wychowawca:  mgr Wioleta K. 

Pomoc wych: Monika