IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Misie i Jagódki wzięły udział w projekcie zorganizowanym przez   Fundację Dbam o Mój Z@sięg pt.IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ . Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Specjalne kartki przygotowaliśmy wspólnie z dziećmi, a następnie przekazaliśmy do domu seniora w Głogoczowie.