Informacja o otwarciu przedszkola – WNIOSEK

Szanowni Rodzice!

Od 25 maja 2020r uruchamiamy Oddział naszego przedszkola w placówce w Libertowie,
siedziba: Libertów, ul. Św. Brata Alberta 3.

Godziny pracy przedszkola: od 6.30 do 17.00

Rodziców, którzy zdeklarowali chęć powrotu dzieci prosimy o pobranie ze strony internetowej wniosku, wypełnienie go, podpisanie przez oboje rodziców/opiekunów prawnych
i dostarczenie do placówki w  Libertowie – w poniedziałek 25.05.2020r.

Opieka nad wszystkimi dziećmi będzie sprawowana tylko w placówce w Libertowie. Zapraszamy!

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola „Iskierka”

Fotoomnia.pl - Czerwona Strzałka Skierowana do Dołu

wniosek o opiekę