Maseczki dla Przedszkolaków

Podziękowania z DMP 2018 | Taekwondo, Kickboxing – KS Orient

Bardzo dziękujemy!

Pani Agnieszce Gorgosz – Sołtys z Libertowa za uszycie i podarowanie maseczek dla przedszkolaków które uczęszczają teraz do naszego Oddziału w Libertowie. To wspaniały gest ze strony Pani sołtys dla naszych milusińskich. 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Przedszkola „Iskierka”