Pasowanie na Przedszkolaka

Bardzo uroczystym i zarazem najważniejszym świętem dla dzieci w naszym przedszkolu było „Pasowanie na Przedszkolaka”, które odbyło się 20 października w Libertowie i 23 października w Mogilanach. Wszystkie grupy zaprezentowały krótki program artystyczny. Maluchy stanęły na wysokości zadania. Chociaż do przedszkola uczęszczały dopiero drugi miesiąc, to z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności. Dzieci śpiewały przedszkolne piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki. Aby oddać doniosłość chwili, dzieci w dniu pasowania były odświętnie ubrane z opaskami i czapeczkami na głowie ze swoim symbolem grupy. Kolejnym punktem programu było złożenie uroczystego przyrzeczenia przez dzieci, że będą starały się być dobrymi przedszkolakami oraz pasowanie „Iskierką”, którego dokonała nasza Pani Dyrektor.

Po wręczeniu dzieciom, które były pasowane pamiątkowych dyplomów,

wszyscy wspólnie odśpiewali hymn naszego przedszkola „Iskierka”.