Próbna ewakuacja przeciwpożarowa w przedszkolu

Dnia 16 listopada w Mogilanach i 17 listopada w Libertowie w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Jednostka straży przyjechała do naszego przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał alarmowy opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Przed budynkiem przedszkola czekała na dzieci miła niespodzianka – samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w dniu 16 listopada dzieci a także personel przedszkola w Mogilanach

strażacy z dziećmi na próbnej ewakuacji

PANI DYREKTOR ROZMAWIA SE STRAŻAKAMI
grupa dzieci podczas ewakuacji w ogrodzie

dzieci w ogrodzie podczas ewakuacji próbnej

 Próbna ewakuacja 17.11.2021r. w Libertowie 

samochód strażacki w LIBERTOWIE

PREZENTACJA NARZĘDZI STRAŻACKICH

Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.