Projekty, konkursy 2020/2021

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Biblioteka Przedszkolaka”

Biblioteka Przedszkolaka - Cafe Szafe

Pomysłodawcą projektu BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.

 • Projekt jest kontynuowany będzie przez przedszkole na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy.
 • Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej, spersonalizowanje książki typograficznej.
  Każda inauguracja to wspólne czytanie książek będące inspiracją do kolejnych twórczych działań.
  Każda z placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie otrzymuje na własność minibibliotekę – kuferek z książkami, w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.
  Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych, a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.Podczas kolejnych czytanek dzieci realizują karty pracy, tworząc własną spersonalizowaną książkę.

Biblioteka Przedszkolaka - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Łbiskach

Dzieci  z najstarszych grup w naszym przedszkolu miały już spotkanie z animatorem, który przekazał dzieciom, kuferek z książkami, oraz okulary z lieterkami. Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych pt.”Typograficzne autoportrety”-wykonywały je za pomocą tuszu i pieczątek-literek. Praca przedszkola | Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole bierze udział Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym: „Wyzwania Teodora”– czyli o tym, jak pewien bocian o imieniu Teodor chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych.

Cele ogólne projektu:  

Głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

 • Projekt będzie realizowany w naszej placówce od października 2020 roku do maja 2021 roku.
 • Biorąc udział w projekcie przedszkolaki będą podejmować wyzwanie bociana Teodora i wykonywać 7 zaproponowanych przez niego zadań – w dowolny, najbardziej kreatywny sposób, ale jednocześnie dostosowany do wieku i możliwości grupy. Każde wykonane zadanie, to kolejna zdobyta sprawność.

Bocian clipart. Darmowe pobieranie. | Creazilla

 • Lista sprawności do zdobycia, czyli zadania profesora Teodora:
 • Sprawność zdrowego osiłka.
 • Sprawność kuchcikowego mistrza
 • Sprawność antynudka
 • Sprawność artystycznej duszy
 • Sprawność pomocnej dłoni
 • Sprawność przyjaciela przyrody
 • Sprawność kochającego serca

Praca przedszkola | Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima

Grupa „Skrzaty” bierze udział w projekcie Szkolne Przygody Gangu Fajniaków.

Biedronka nagrodzi uczniów! Wystartował konkurs „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” Celem akcji jest pokazanie dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia. Z pomocą maskotek Kropelki Kseni czy Pieska Piotrusia Przedszkolaki uczestniczyły do tej pory w lekcjach i eksperymentach związane z żywiołem wody i ognia. Na koniec wykonały prace konkursowe.

 

Praca przedszkola | Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima

Uwaga Rodzice i Dzieci! Konkurs w przedszkoluJesień Kolorowy Liść Klon żywy Zdjęcie Stock - Obraz złożonej z liść, kolorowy: 10845228

ZAPRASZAMY DZIECI I ICH RODZICÓW DO UDZIAŁU
W JESIENNYM RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM –
-‚‚ ZIELNIK JESIENNYCH LIŚCI”.

Darmowy Wektor | Kolorowe Jesienne Liście Sezonie Jesień

Konkurs ma charakter rodzinny, prace wykonują dzieci wraz z wybranym członkiem rodziny.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie zielnika dowolną dowolną techniką (mogą to być suszone
rośliny, rysunki, zdjęcia, wycinanki).

Regulamin konkursu:

1.     Zielnik może być wykonany w dowolnej formie (np.: album, zeszyt, segregator i inne);
2.     Pierwsza strona zielnika powinna zawierać: stronę tytułową, imię i nazwisko autora oraz nazwę grupy do której              uczęszcza;
3.     Zielnik powinien zawierać okazy różnych gatunków liści oraz nazwę drzewa, z jakiego pochodzą (co najmniej 10            gatunków);
4.     Prace należy składać w naszym przedszkolu, w terminie do dnia 13 listopada 2020;
5.     Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:
                – pomysłowość i oryginalność pracy,
                – widoczny wkład pracy osoby dorosłej i dziecka,
                – estetyka wykonania pracy,
                – poprawność oznaczenia zawartych w zielniku gatunków drzew i liści,
                – zgodność z tematem;
6.      Wszystkie prace zostaną nagrodzone drobnymi upominkami, autorzy trzech najciekawszych
         prac otrzymają nagrody.
7.      Rozdanie nagród nastąpi w ostatnich dniach listopada.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie.

Koordynatorzy konkursu:
 mgr Mariola Węglarz
         mgr Iwona Konarska

Praca przedszkola | Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci!
Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach i Filia Biblioteczna w Konarach biorą udział w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym (rok ur. 2014-2017) realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie
„Mała książka – wielki człowiek”.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym bardzo ciekawym projekcie.
Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie
Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji, dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”,
bo miłość do książek jest prezentem na całe życie.
Poniżej zamieszczamy do pobrania informacje dla Rodziców dotyczące  udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora projektu w GBP w Mogilanach
Katarzyna J.
tel. 12 270 15 15