Prosimy Rodziców o zapoznanie się z informacją odnośnie otwarcia przedszkola.

Witamy! Prosimy Rodziców o zapoznanie się z aktualną informacją odnośnie otwarcia naszego przedszkola od 25 maja 2020r. i przeczytanie pisma od Pani dyrektor jednocześnie będziemy wdzięczni za odpowiedź zwrotną – do dnia 17. 05.2020r.
Wychowawcom grup – smsem lub mailem.

Bardzo dziękujemy.  Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola „Iskierka”

pismo do Rodziców