II Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej

Dnia 10 listopada 2017r. w przedszkolu w Mogilanach

i Libertowie odbył się przegląd piosenki Religijno-Patriotycznej. Do udziału w przeglądzie zaprosiliśmy dzieci i wychowawców z zerówki ze Szkoły Podstawowej w Mogilanach i Szkoły Podstawowej w Libertowie. Wszystkie dzieci ubrane na galowo, z symbolami narodowymi, chętnie zaangażowały się w pielęgnowanie pamięci o historii Polski. Wydarzeniu temu towarzyszyła atmosfera pełna powagi, dumy i radości. Na początku spotkania w pozycji na stojąco odśpiewaliśmy Hymn Polski. Później odbyły się prezentacje grupowe, gdzie przedszkolaki przygotowane przez wychowawczynie (zarówno od strony muzycznej, jak i artystycznej) zadebiutowały na przedszkolnej scenie takimi utworami jak, np. „Przybyli ułani”, „Piechota”, „Płynie wisła płynie”, „Serce w plecaku”, „Wojenko, wojenko” czy „Raduje się serce, raduje się dusza”. W ten sposób oddaliśmy cześć walczącym w obronie i wyzwoleniu Polski. Dzieci zaprezentowały również piosenki religijne. Na zakończenie przeglądu, dziękując dzieciom za kształtowanie postawy patriotycznej, zostały rozdane pamiątkowe dyplomy upominki dla grup oraz słodkości.