Realizacja Projektu „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach”

EFS kolor 72dpi 1

Realizacja Projektu „ Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach”

nr RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w maju 2021 r:

  1. Podpisana umowa na wyposażenie kuchni zakup, dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania „Wyposażenie kuchni ‘’1.11-1.20 na kwotę 38 174,69
  2. Montaż urządzeń ogrodowych zakupionych w 2019 r. w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw” 1.6-1.10 w ogrodzie przedszkolnym
  3. Podpisanie umowy na zakup ,dostawę i montaż w ramach zadania „ Wyposażenie sal dydaktycznych- meble, dodatki, akcesoria, programy multimedialne” 1.3 na kwotę 57 016,34

W trakcie realizacji są następujące zadania:

-„Wyposażenie szatni”1.4 za kwotę 7902,10 zł

-„ Wyposażenie sal dydaktycznych”- 1,1 – montaż zakupionych wcześniej zestawów interaktywnych (tablice+projektory+uchwyty ścienne) za kwotę 13 850,00 zł

- rozpoczęto realizację zadania „Rozwój oferty zajęć dodatkowych dla wszystkich oddziałów Przedszkola Samorządowego w Mogilanach Iskierka z Oddziałem w Libertowie „ 4.1-4.4 poprzez wstępne rozeznanie rynku

-„Rozwój kompetencji kadry pedagogicznej” 3.1-3,2- kontynuacja studiów podyplomowych –

a)Pedagogika specjalna. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

b)Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, zespołem aspergera i innymi zaburzeniami całościowymi

 

Projekt Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” nr RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Zdjęcia - plac zabaw:

Plac zabaw urządzenie do wspinania się

Plac zabaw huśtawka

 

Plac zabaw zjeżdżalnia

 

Plac zabaw urządzenie wspinaczkowe