Rytmika – propozycje zabaw i piosenek kwietniowych

WITAMY: Pani Kinga proponuje piosenki i wspólne zabawy z dziećmi
zgodne z tematami tygodniowymi wychowawców grup.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Kamieńsku

Zabawa gimnastyczna na powitanie „Ręce do góry”

Ćwiczenia rytmiczno – ruchowe: marsz, podskoki, bieg,chodzenie na pietach, bieg na palcach, obroty,marsz ze zmianą kierunku na sygnał dzwiękowy.

Piosenka dla dzieci 3-4 letnich pt „Dziadek fajną farmę miał”

Piosenka „O brudasie i czyściochu”

Piosenka dla 5-6 latków pt „Jadę traktorem”

Zabawa muzyczno – ruchowa pt. „Rolnik sam w dolinie”

Zabawa – Czy rozpoznajesz piosenki z bajek??? UWAGA START:

Na zakończenie przypominamy „Taniec Zygzaka”

Udanej zabawy:) 🙂 🙂