SADZENIE DRZEW


W tym roku Przedszkolaki
z Mogilan w wyjątkowy sposób obchodziły Święto Drzewa przypadające
na 10 października.
Pogoda wyśmienicie dopisała, zatem w naszym ogrodzie przedszkolnym odbyło się wspólne sadzenie drzew. Dzieci bacznie obserwowały swoje nauczycielki podczas pracy. Dowiedziały się, jak zasadzić drzewo i co jest do tego potrzebne. Same równie chętnie pomagały i w ten sposób każda grupa ma teraz ‘swoje’ tuje. Bardzo się cieszymy, że nasz ogród przedszkolny przybiera coraz piękniejszy wygląd. Obiecujemy także dbać o nowe drzewa, gdyż jesteśmy prawdziwymi Przyjaciółmi Przyrody.