UWAGA KONKURS

          Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału

    w Konkursie Recytatorskim    

  „BRZECHWA  I TUWIM DZIECIOM”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Cele:

 • zainteresowanie dzieci poezją
 • rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
 • prezentacja umiejętności uczniów
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Zasady konkursu:

 • uczestnicy konkursu wybierają jeden wiersz autorstwa Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima
 • konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu poetyckiego

Kryteria oceniania recytacji:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja)
 • ogólne wrażenie artystyczne (mimika twarzy, gesty)

Terminy:

1)Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie karty należy dokonać do 20 listopada 2020r.

2)Konkurs recytatorski odbędzie się w dniach:

 • 24 listopada w Przedszkolu w Mogilanach
 • 26 listopada w Przedszkolu w Libertowie

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są

Magdalena Wójcik oraz Urszula Sikora.