Uwaga przedszkolaki! Konkurs plastyczny „Zielnik jesiennych liści”

Jesień Kolorowy Liść Klon żywy Zdjęcie Stock - Obraz złożonej z liść, kolorowy: 10845228

ZAPRASZAMY DZIECI I ICH RODZICÓW DO UDZIAŁU
W JESIENNYM RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM –
-‚‚ ZIELNIK JESIENNYCH LIŚCI”.

Darmowy Wektor | Kolorowe Jesienne Liście Sezonie Jesień

Konkurs ma charakter rodzinny, prace wykonują dzieci wraz z wybranym członkiem rodziny.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie zielnika dowolną dowolną techniką (mogą to być suszone
rośliny, rysunki, zdjęcia, wycinanki).

Regulamin konkursu:

1.     Zielnik może być wykonany w dowolnej formie (np.: album, zeszyt, segregator i inne);
2.     Pierwsza strona zielnika powinna zawierać: stronę tytułową, imię i nazwisko autora oraz nazwę grupy do której              uczęszcza;
3.     Zielnik powinien zawierać okazy różnych gatunków liści oraz nazwę drzewa, z jakiego pochodzą (co najmniej 10            gatunków);
4.     Prace należy składać w naszym przedszkolu, w terminie do dnia 13 listopada 2020;
5.     Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:
                – pomysłowość i oryginalność pracy,
                – widoczny wkład pracy osoby dorosłej i dziecka,
                – estetyka wykonania pracy,
                – poprawność oznaczenia zawartych w zielniku gatunków drzew i liści,
                – zgodność z tematem;
6.      Wszystkie prace zostaną nagrodzone drobnymi upominkami, autorzy trzech najciekawszych
         prac otrzymają nagrody.
7.      Rozdanie nagród nastąpi w ostatnich dniach listopada.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie.

Koordynatorzy konkursu:
 mgr Mariola Węglarz
         mgr Iwona Konarska