Wieliczka

Grupa „Stokrotki” miała okazje zwiedzać jeden  z najcenniejszych zabytków kultury polskiej, jakim jest Kopalnia Soli w Wieliczce. Podążając wąskimi solnymi uliczkami poznali  innych mieszkańców tego świata – solizaury i małe solonie, czyli kopalniane smoki a także wysłuchali górniczych legend i opowieści. Była to wyjątkowa wycieczka  podczas której dzieci rozwinęły   wyobraźnię i kreatywność , rozbudziły  pasję zwiedzania, ciekawość świata.