Zapraszamy do składania ofert - „Wyposażenie sal dydaktycznych- szatni, kuchni i doposażenie placu zabaw przedszkola w Mogilanach” koszt 1.3 i 1.5

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich barwy Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Województwa Małopolskiego oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejka Europejski Fundusz społeczny

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MOGILANACH ISKIERKA UPRZEJMIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA

Wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, kuchni i doposażenie placu zabaw przedszkola w Mogilanach” koszt 1.3 i 1.5

dla projektu pn.:  „Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach” nr  RPMP.10.01.01-12-0173/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 11 lutego 2022 r.

Z poważaniem Dyrektor Monika Gumółka

pdfZapytanie_ofertowe_wyposażenie_sal_dodatki_akcesoria

Załącznik_nr_1_do_Zapytania_ofertowego.

pdfZałącznik_nr_2_Umowa_sprzedaży_-_wyposażenie

pdfZałącznik_nr_3_Protokół_odbioru_projekt