ZEAS w Mogilanach – Sprawozdania roczne

ZEAS w Mogilanach udostępnia:

Sprawozdania roczne 2019

https://bip.malopolska.pl/nnsurzednicze1,a,1787457,2019.html

Kamila Dyrcz
Główny księgowy
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Mogilanach
Gaj, ul. Zadziele 43
32-031 Mogilany
tel. 12 270 15 44 wew. 24